امروز :

نقشه های تفکیکی مناطق هشتگانه شهری اهواز

نقشه یکپارچه منطقه بندی شده اهواز و حومه

بر مبنای نقشه 1:10000 اهواز تولیدی توسط داشنامه نقشه ای ایران

سیستم تصویر UTM

این نقشه ها با فرمتهای زیر قابل سفارش میباشند :

  • پلات رنگی با عرض 1.5 و 2 متر

  • کتاب نقشه A4 و A3 (تک نسخه - کاغذ عادی و گلاسه)

  • CD اتوران نقشه با قابلیت زوم و پرینت

 

نمونه نقشه مستقل منطقه 1
 
نمونه نقشه مستقل منطقه 2
 
نمونه نقشه مستقل منطقه 7
 
 
نمونه نقشه ماهواره ای منطقه 7
 
 

دانا : دانشنامه نقشه ای ایران   -    وابسته به شرکت طراحی فراگیر برآیند