امروز :

فهرست نقشه های تولیدی و مرجع

عنوان نقشه

مقیاس

نقشه

پلات

کتاب

نقشه

فایل

نقشه

نقشه

افست

DWG

Shape


نقشه های کشوری
             

ایران (نقشه راهها)

1:2,500,000

+

+

+

+

+

+

ایران (تقسیمات  31 استان)

1:2,500,000

+

+

+

+

+

+

ایران (ترکیب دو نقشه بالا)

1:2,500,000

+

+

+

+

+

+


نقشه های استانی
             

استان خوزستان

نقشه جامع راهها، گردشگری

تقسیمات کشوری و دفاع مقدس

1:250,000

+

+

+

 

 

 

استان گیلان              
استان چهار محال وبختیاری              
استان ایلام
استان فارس              
استان هرمزگان              
استان بوشهر              

نقشه - عکس ماهواره ای
             

نقشه - عکس ماهواره ای اهواز

GeoTiff, JPG

+

+

+

+

+

+

نقشه - عکس ماهواره ای اهواز              
نقشه - عکس ماهواره ای استان خوزستان

GeoTiff, JPG

           
نقشه - عکس ماهواره ای بندر عباس              

 

نقشه های شهری

 

 

           

عنوان نقشه

مقیاس

نقشه

پلات

کتاب

نقشه

فایل

نقشه

نقشه

افست

DWG

Shape

تهران              

آبادان

1:2,000

+

+

+

+

+

+

آغاجاری

1:2,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

امیدیه

1:2,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

اندیمشک

1:2,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

اروندکنار

1:2,000

+

+

+

+

+

+

اهواز (3 نقشه)

1:10,000

نوروزی 1390

نوروزی 1391

نوروزی 1392

+

+

+

+

+

+

ایذه

1:25,000

+

+

+

+

+

+

باغملک

1:2,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

بندر امام خمینی

1:2,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

بندر ماهشهر

1:2000
1:25,000

+

+

+

+

+

+

بهبهان

1:2,000

1:10,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

بستان

1:2,000

+

+

+

+

+

+

جایزان

1:2,000

+

+

+

+

+

+

حمیدیه

1:50,000

+

+

+

+

+

+

خرمشهر

1:2,000

+

+

+

+

+

+

دزفول

1:2.000

1:10,000

1:20,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

رامشیر

1:2,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

رامهرمز (4 نقشه)

1:500

1:2,000

1:5,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

سپیدان

1:1,000

1:2,500

+

+

+

+

+

+

سردشت

1:2,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

سوسنگرد

1:25,000

+

+

+

+

+

+

شادگان

1:2,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

شیبان

1:2,000

+

+

+

+

+

+

شیراز              

شوش (4 نقشه)

1:100

1:500

1:2,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

شوشتر (3 نقشه)

1:2,000

1:5,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

صیدون

1:500

1:10,000

+

+

+

+

+

+

قلعه تل

1:10,000

+

+

+

+

+

+

گتوند (2 نقشه)

1:2,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

لالی (3 نقشه)

1:2,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

مسجد سلیمان (3 نقشه)

1:500

1:2,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

ملاثانی (3 نقشه)

1:2,000

1:10,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

هفتگل (4 نقشه)

1:2,000

1:10,000

1:20,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

هندیجان

1:2,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

هویزه

1:2,000

1:25,000

+

+

+

+

+

+

ویس

1:2,000

+

+

+

+

+

+

 

دانا : دانشنامه نقشه ای ایران   -    وابسته به شرکت طراحی فراگیر برآیند

          راهنمون