خدمات تامین و توسعه داده های مکانی

با توجه به رشد و توسعه فراگیر علوم ژئوماتیک در بخشهای مختلف صنعت و اقتصاد و آموزش دولتی و غیر دولتی و اهمیت جامع بودن و به روز بودن محتوای داده های مکانی در ساختارهای SDI، دانشنامه نقشه ای ایران – دانا – آمادگی دارد تا پروژه های تامین و توسعه و به روزسازی محتوای داده های مکانی را برای ساختارهای SDI و سایر پروژه های مشابه را با بکارگیری طیف کاملی از عملیات انسانی – میدانی گرفته تا عملیات پهپادی – هوایی تولید نموده، توسعه بخشد و یا به روزآوری نماید.

خدمات فوق به ویژه برای دستگاهها و شرکتهایی که اقدام به راه اندازی سامانه های ممیزی، SDI و GIS نموده اند ولی توسعه و به روزسازی محتوای داده های مکانی آن را مد نظر نداشته و یا پیش بینی نکرده اند مفید و موثر خواهد بود. بنابراین به طور خلاصه میتوان خدمات تامین و توسعه داده های مکانی را عملیات پسا ممیزی نامگذاری نمود.

شهرداریها، ادارات کل، اتحادیه ها و انجمنهای صنفی و دستگاههای دولتی و غیر دولتی درگیر با مقادیر بزرگ اطلاعات مکانی با تاریخ اعتبار کوتاه و متغیر که پیشتر اقدام به راه اندازی سامانه های SDI، بانکهای اطلاعات GIS و اپلیکیشنهای مبتنی بر اطلاعات مکانی نموده اند مخاطبان اصلی این خدمات هستند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما <تماس> بگیرید.

برچسب محصولات
تصویر نقشه تهران عکس ماهواره ای تهران عکس نقشه تهران عکس هوائی تهران فایل نقشه تهران نقشه بزرگ تهران نقشه بزرگ خوزستان نقشه به روز استان تهران نقشه به روز خوزستان نقشه تقسیمات کشوری استان فارس نقشه تهران بزرگ نقشه جدید تهران نقشه جدید خوزستان نقشه دقیق استان تهران نقشه دیواری نقشه دیواری استان اصفهان نقشه دیواری تهران نقشه دیواری خوزستان نقشه راههای استان اصفهان نقشه راههای استان فارس نقشه رنگبندی استانهای ایران نقشه شهرداری تهران نقشه شهرهای ایران نقشه شهرهای خوزستان نقشه فارس نقشه ماهواره ای تهران نقشه مدیریتی نقشه مدیریتی تهران نقشه مدیریتی خوزستان نقشه مرجع نقشه مرز شهرستانها نقشه مرز شهرستانهای استان فارس نقشه مناطق شهری تهران نقشه منطقه 1 تهران نقشه منطقه یک تهران نقشه های استانی نقشه های تهران نقشه های دانا نقشه های شهری نقشه چاپی نقشه چاپی استان اصفهان نقشه چاپی تهران نقشه کامل استان تهران نقشه کنفرانسی نقشه گردشگری