نقشه های شهری تهران

نقشه های شهر تهران به واسطه جایگاه آن به عنوان پایتخت و مرکز سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور  از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

به همین دلیل ارائه نقشه های متنوع موضوعی از تهران همواره در اولویتهای کاری دانا بوده است.

تعدادی از رده های موضوعی نقشه تهران که دانا تاکنون طراحی نموده به شرح زیر است:

  1. [نقشه پایه مدیریتی شهر تهران شامل معابر و کاربریهای اصلی]
  2. نقشه مرزبندی مناطق 22 گانه شهرداری تهران
  3. نقشه پایه معابر تهران
  4. نقشه پایه معابر + ارتفاعات اطراف

همچنین با توجه به اهمیت نقشه های تفکیکی مناطق شهری، دانا اقدام به تولید نقشه های مستقل مناطق 22 گانه تهران نموده است که [نقشه منطقه یک تهران] هم اکنون در فروشگاه آنلاین دانا جهت فروش قرار دارد.

همچنین در صورتی که نقشه مورد نیاز خود از تهران را در این صفحه و در صفحه فروشگاه آنلاین نقشه های دانا پیدا نکردید با ما <تماس> بگیرید تا هر نوع نقشه مورد نیاز شما از تهران بر اساس نیاز رسمی و قانونی سازمانی شما طراحی شود.

نقشه مدیریتی تهران
نقشه پایه مدیریتی شهر تهران
برچسب محصولات :
تصویر نقشه تهران عکس ماهواره ای تهران عکس نقشه تهران عکس هوائی تهران فایل نقشه تهران نقشه بزرگ تهران نقشه بزرگ خوزستان نقشه به روز استان تهران نقشه به روز خوزستان نقشه تقسیمات کشوری استان فارس نقشه تهران بزرگ نقشه جدید تهران نقشه جدید خوزستان نقشه دقیق استان تهران نقشه دیواری نقشه دیواری استان اصفهان نقشه دیواری تهران نقشه دیواری خوزستان نقشه راههای استان اصفهان نقشه راههای استان فارس نقشه رنگبندی استانهای ایران نقشه شهرداری تهران نقشه شهرهای ایران نقشه شهرهای خوزستان نقشه فارس نقشه ماهواره ای تهران نقشه مدیریتی نقشه مدیریتی تهران نقشه مدیریتی خوزستان نقشه مرجع نقشه مرز شهرستانها نقشه مرز شهرستانهای استان فارس نقشه مناطق شهری تهران نقشه منطقه 1 تهران نقشه منطقه یک تهران نقشه های استانی نقشه های تهران نقشه های دانا نقشه های شهری نقشه چاپی نقشه چاپی استان اصفهان نقشه چاپی تهران نقشه کامل استان تهران نقشه کنفرانسی نقشه گردشگری