خدمات نقشه ای

تصویر ماهواره ای

تصویر ماهواره ای

خدمات تهیه تصاویر ماهواره ای از سنجنده های بین المللی

دانا از طریق ارتباط با معتبرترین شرکتهای بین المللی تهیه و تولید تصاویر ماهواره ای، آمادگی دارد تا طبق سفارش شرکتها، ادارات و سازمانهای مختلف، تصاویر ماهواره ای درخواستی را از مناطق سراسر جهان تامین نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما <تماس> بگیرید.

Views: 85