خدمات نقشه ای

اپلیکیشن نقشه ای

اپلیکیشن نقشه ای علاوه بر تخصص جزو رزومه ما نیز هست. دانا با توجه به تسلط و اشراف تخصصی به مقوله نقشه های جغرافیائی دیجیتال آنلاین و آفلاین آمادگی کامل دارد انواع اپهای نقشه محور را برای کاربردهای مختلف تولید و ارائه نماید.

ما با مشارکت گروه توانگردشگری دانشنامه گردشگری (دگر) تاکنون اقدام به توسعه دو اپلیکیشن نقشه محور در حوزه گرشگری استان خوزستان نموده ایم.

لازم به  ذکر است که اپلیکیشن گردشگریار خوزستان، اپ رسمی [اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان] بوده و دانا و دگر مشترکا مجری این پروژه هستند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما <تماس> بگیرید.

اپلیکیشن گردشگری خوزستان دگر

اپلیکیشن گردشگری خوزستان دگر

دریافت اپلیکیشن خوزستان دگر
راهنمای گردشگری استان خوزستان
توسعه مشترک: دانا (دانشنامه نقشه ای ایران) و دگر (دانشنامه گردشگری)

اپلیکیشن گردشگریار خوزستان

اپلیکیشن گردشگریار خوزستان

دریافت اپلیکیشن گردشگریار خوزستان
اپ رسمی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان
توسعه مشترک: دانا (دانشنامه نقشه ای ایران) و دگر (دانشنامه گردشگری)