نقشه بندرعباس – H150

۴۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال
نقشه بندرعباس
  • لایه معابر شهری
  • لایه مکانهای عمومی مهم
  • عرض: 150 سانتیمتر (زمان نصب روی دیوار = ارتفاع)
  • طول: 210 سانتیمتر
  • نوع کاغذ: بنر کوتدی