خدمات نقشه ای

داده مکان محور

داده مکان محور

تامین داده مکان محور

تامین داده مکان محور امروزه دغدغه سازمانها و شرکتهایی است که یک بار اقدام به راه اندازی سامانه های SDI و GIS نموده اند و یا قصد راه اندازی آنها را دارند.

با توجه به رشد و توسعه فراگیر علوم و فناوریهای ژئوماتیک و به کارگیری گسترده و انبوه پایگاههای داده مکان محور در بخشهای مختلف صنعت، تجارت، مدیریت دولتی و شهری و نظایر آن، به روز بودن محتوای داده های مکانی در ساختارهای SDI و GIS بیش از پیش اهمیت دارد.

تامین داده مکان محور 

دانشنامه نقشه ای ایران، دانا آمادگی دارد تا پروژه های تامین و توسعه و به روزسازی محتوای داده های مکانی را برای ساختارهای فوق و سایر پروژه های مشابه با بکارگیری طیف کاملی از عملیات میدانی و ستادی با ابزار و روشهای مدرن تولید نموده، توسعه داده و یا به روزآوری نماید.

مخاطب ما کدام دستگاهها هستند؟

خدمات فوق به ویژه برای دستگاهها و شرکتهایی که اقدام به راه اندازی سامانه های ممیزی، SDI و GIS نموده اند ولی توسعه و به روزسازی محتوای داده های مکانی آن را از پیش مد نظر نداشته و یا پیش بینی نکرده اند مفید و موثر خواهد بود.
شهرداریها، ادارات کل، اتحادیه ها و انجمنهای صنفی و دستگاههای دولتی و غیر دولتی درگیر با مقادیر بزرگ داده مکان محور با تاریخ اعتبار کوتاه و متغیر که پیشتر اقدام به راه اندازی سامانه های SDI، بانکهای اطلاعات GIS و اپلیکیشنهای مبتنی بر داده مکان محور نموده اند مخاطبان اصلی این خدمات هستند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما <تماس> بگیرید.